TALOUSARVIOALOITE 882/2009 vp

TAA 882/2009 vp - Satu Taiveaho /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuoltoon

Eduskunnalle

Ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa kansanterveyslain (66/1972, 14 §:n 1 mom. 6 kohta) mukaan opiskelupaikkakunta riippumatta siitä, mikä on opiskelijan kotikunta. Lain mukaan opiskelupaikkakunnan vastuulla on oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonta, opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito sekä hammashuolto. Käytännössä kunnat täyttävät velvollisuutensa vaihtelevasti, ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisessä on ilmennyt vakavia puutteita. Osa kunnista jopa kehottaa riittämättömien resurssien vuoksi ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita hakemaan palvelut kotipaikkakunnaltaan, jolloin kunta rikkoo kansanterveyslakia.

Ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa paitsi keskenään vain osan opiskelupaikkakunnista pystyessä hoitamaan lakisääteiset velvoitteensa myös muihin kuntalaisiin sekä muihin korkeakouluopiskelijoihin nähden. Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö.

Panostamalla opiskelijoiden terveydenhoitoon turvataan opiskelijoiden hyvinvointi, tuetaan opintojen etenemistä tavoiteajassa ja mahdollistetaan siirtyminen terveenä työelämään. Yhtälön kansantaloudellinen merkitys on mittava. Ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisessä ilmenneiden ongelmien poistamiseksi onkin kunnille kohdennettava tähän tarkoitukseen valtionosuuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuoltoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Satu Taiveaho /sd
  • Valto Koski /sd
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Anneli Kiljunen /sd

​​​​