TALOUSARVIOALOITE 886/2009 vp

TAA 886/2009 vp - Satu Taiveaho /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen elatustuen korottamiseen

Eduskunnalle

Lapsista edelleen noin 100 000 elää köyhyydessä. Köyhiä lapsiperheitä ovat erityisesti yksinhuoltajataloudet, monilapsiset lapsiperheet ja perheet, joissa on pieniä lapsia. Lapsiperheiden heikko taloudellinen tilanne on yksi riskitekijä lasten syrjäytymiselle. Yksinhuoltajatalouksien heikko tulokehitys liittyy ennen kaikkea ansiotulojen heikkoon kehitykseen, joka puolestaan selittyy työllisyyden heikkenemisellä. Erityisesti yksinhuoltajien työllisyystilanne on heikentynyt 1990-luvun alusta lähtien, eikä se ole vahvistunut samassa suhteessa kuin muiden kotitalouksien. Lapsiperheiden etuuksien taso ei turvaa mahdollisuuksien tasa-arvoa lapsille. Monet yksinhuoltajat ovat hyvin pienituloisia, ja lapsiperheiden eriarvoisuus on vielä viime vuosinakin kasvanut lapsiperheiden asemaan tehdyistä parannuksista huolimatta.

Elatustuen määrä on nykyisellään 136,41 euroa kuukaudessa. Elinkustannukset ovat kuitenkin nousseet viime aikoina niin huimaa vauhtia, että pelkät indeksitarkistukset eivät riitä parantamaan pienituloisten perheiden asemaa. Ehdotammekin siksi elatustuen korottamista 10 miljoonalla eurolla. Elatustuen korottamisella voidaan tehokkaalla tavalla tukea pienituloisia yksinhuoltajaperheitä ja tätä kautta edistää lapsiperheiden hyvinvointia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa elatustuen budjettiperusteiseen korottomiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Satu Taiveaho /sd
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Anneli Kiljunen /sd

​​​​