TALOUSARVIOALOITE 887/2009 vp

TAA 887/2009 vp - Satu Taiveaho /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen luonnon monimuotoisuuden suojeluun

Eduskunnalle

Suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden heikentymisen pysäyttämiseen vuoteen 2010 mennessä. Tämä edellyttää tehostettuja suojelutoimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Luonnonsuojelualueet ovat jakautuneet maassamme epätasaisesti, pohjoisessa niitä on etelää huomattavasti enemmän. Etelä-Suomen nykyinen metsiensuojelualueverkko on aivan liian harva uhanalaisimpien metsälajien suojelemiseksi. Vain noin prosentti maan eteläosan metsistä on suojeltu lakisääteisesti tai valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuen. Etelä-Suomen metsät ovat kuitenkin lajirikkaimpia, ja myös virkistyspaineet ovat Etelä-Suomessa suurimmat.

Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman METSOn toteuttaminen ja siihen varattujen resurssien riittävyyden varmistaminen on luonnon monimuotoisuuden suojelussa tärkeää. Määrärahoista kuitenkin poistettiin 6 miljoonaa euroa siitä, mitä valtionvarainministeriö alun perin budjettiehdotuksessaan esitti ja mitä oli viime vuonna valtiontalouden kehyspäätöksissä hallituksen kesken sovittu. Vähintäänkin nämä karsitut miljoonat tulee palauttaa tähän luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

METSOon kannattaa panostaa juuri nyt, koska puun hinta on alhaalla. Koska suojelusta maanomistajille maksettavat korvaukset perustuvat pitkälti puun hintaan, on metsien suojelu juuri nyt siis suhteellisen edullista. METSOn tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä on suojeltu lisää yhteensä 96 000 hehtaaria yksityismetsiä, ja tästä tavoitteesta jäädään kauas, jollei metsiensuojeluun panosteta riittävästi määrärahoja.

Momentilta 35.10.63 maksetaan myös uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien suojelusta aiheutuvia korvauksia. Ottaen huomioon sen, että näiden lajien suojelun on arvioitu nykytahdilla kestävän satoja vuosia, on parannus tähän tarkoitukseen myös tärkeää. Myös uhanalaisten luontotyyppien suojelu tarvitsee tehostamista.

Lisäksi tarvitaan muita uusia suojelualueita, kuten kansallispuistojen perustamista Etelä-Suomeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.63 lisäyksenä 3 500 000 euroa luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Satu Taiveaho /sd

​​​​