TALOUSARVIOALOITE 894/2009 vp

TAA 894/2009 vp - Esko-Juhani Tennilä /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun jätevesijärjestelmien rakentamiseen

Eduskunnalle

Maaseudulla on käynnissä laajamittainen ja tarpeellinen muutos, etteivät jätevedet jatkossa pilaisi vesistöjä ja luontoa. Tässä prosessissa tarvitaan valtion vahvempaa tukea maaseudun pienituloisille asukkaille, joille jätevesiviemärien rakennuttaminen on monissa tapauksissa taloudellisesti aivan ylivoimaista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 2 000 000 euroa jätevesijärjestelmien rakentamisen tukemiseen Lapin maaseudulla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​