TALOUSARVIOALOITE 9/2009 vp

TAA 9/2009 vp - Esko Ahonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tien Sauna-aho—Vasikka-aho peruskorjaukseen Evijärvellä

Eduskunnalle

Liikenneverkon rakentaminen ja kunnossapitäminen on haja-asutusalueiden elinmahdollisuuksien turvaamiseksi aivan välttämätöntä. Kun liikenneväylillä on paikallisen väestön tarpeiden lisäksi myös merkitystä elinkeinoelämän, kuljetusten, läpikulun ja matkailun kannalta, liikenneväylien merkitys korostuu entisestään. Lisäksi riittävän hyväkuntoiset tiet ovat välttämättömiä paikallisen yritystoiminnan turvaamiseksi.

Tällainen tie kaikista edellä mainituista lähtökohdista lähtien on tie Sauna-aho—Vasikka-aho Evijärvellä. Tämä em. tie kulkee Kivijärven kylän Sauna-ahosta Karvosen kautta Lahdenkylän Vasikka-aholle ja on pituudeltaan noin 9 kilometriä. Hiekkapäällysteinen tie tulisi routavaurioiden välttämiseksi peruskorjata kunnolla ja päällystää koko pituudeltaan.

Huonokuntoisella, kapealla ja mutkaisella tiellä liikenneturvallisuus on vakavassa vaarassa. Tietä käyttävät paikallisliikenteen lisäksi turvekuljetukset, puutavarakuljetukset, turkistarhojen rehuautot, maitoautot, syksyisin perunakuljetukset perunajauhotehtaalle ja luonnollisesti traktorit ja muut maatalousajoneuvot.

Merkillepantavaa on lisäksi, että tämä ko. tie on merkittävä läpikulkutie kuljettaessa kantatieltä 68 (Pietarsaari—Lappajärvi) kantatielle 63 (Kauhava—Ylivieska) ja päinvastoin. Rannantie onkin tarkoituksenmukainen oikotie ja kun tie saadaan nykyistä huomattavasti parempaan kuntoon, läpikulkuliikenteen lisääntyminen on myönteinen asia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa tien Sauna-aho—Vasikka-aho peruskorjaukseen Evijärvellä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Ahonen /kesk

​​​​