TALOUSARVIOALOITE 902/2009 vp

TAA 902/2009 vp - Esko-Juhani Tennilä /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ivalo—Nellim-tien peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Ivalosta Nellimiin johtavan tien osuus Akujärvi—Virtaniemi vaatii kiireellistä peruskorjausta. Kelirikkoaikana, joka kestää syksyisin ja keväisin noin kuukauden ajan, tien kunto on erittäin heikko. Jos kesä on sateinen, tie on myös kesäaikana vaikeasti liikennöitävässä kunnossa. Tien käyttäjät kuvaavat tietä "pottupelloksi" ja "savivelliksi" näinä aikoina.

Tietä käytetään päivittäin työ- ja asiointimatkoihin Nellimistä Ivaloon ja takaisin. Nellimin kylästä kuljetetaan päivittäin yläasteen ja lukion oppilaat Ivalon kouluun. Tiellä on myös matkailu- ja rekkaliikennettä.

Nellimin kylä on pääosin suomalaisten, kolttasaamelaisten ja inarinsaamelaisten asuttama. Yksi edellytys kylän säilymiselle elinkelpoisena on kunnollinen tieyhteys. Tien kunnostus palvelisi vähemmistökulttuurin ja -kielen säilymistä luonnollisessa ympäristössään. Nellim—Keväjärvi-alueen kolttaneuvosto on kiinnittänyt huomiota tien huonoon kuntoon ja kääntynyt asiassa useita kertoja valtiovallan puoleen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ivalo—Nellim-tien peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​