TALOUSARVIOALOITE 906/2009 vp

TAA 906/2009 vp - Esko-Juhani Tennilä /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Meltaus—Unari-tieosuuden peruskorjaukseen ja päällystämiseen Rovaniemen kaupungissa

Eduskunnalle

Valtion osoittamat määrärahat perustienpitoon Lapissa ovat pudonneet vuoden 1995 tasosta jopa 20 miljoonaa euroa. Sen vuoksi ns. alempi tieverkko on päässyt pahasti rapistumaan. Yksi surkeimmassa kunnossa olevista tieosuuksista on Rovaniemen puoleinen osuus Meltauksesta Sodankylään johtavasta tiestä. Meltauksen ja Unarin välin korjausta tarvitsevat paikalliset asukkaat, ja korjattuna ja päällystettynä tie olisi erittäin hyvä myös läpikulkutienä Luostolle ja Leville etelästä päin tuleville turisteille. Tietä käytetään myös puukuljetuksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Meltaus—Unari-tieosuuden peruskorjaukseen ja päällystämisen aloittamiseen Rovaniemen kaupungissa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​