TALOUSARVIOALOITE 922/2009 vp

TAA 922/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen aivoinfarktin liuotushoidon turvaamiseen Kaakkois-Suomessa

Eduskunnalle

Aivoinfarktin liuotushoito tulee aloittaa kolmen tunnin sisään valtimotukoksen syntymisestä. Liuotushoidon toteuttaminen vaatii neurologisen päivystyksen ja aivohalvausyksikön. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireissä yksiköt ovat, mutta neurologian päivystys puuttuu.

Aivoverenkiertoa vaikeuttavan tukoksen liuottaminen ja tehokas hoito sairauden alkuvaiheessa pienentävät jatkossa laitospaikkatarvetta. Tämä toteutuu tutkimusten mukaan jo toisen vuoden aikana liuotushoidon aloittamisesta. Tämän jälkeen liuotushoidon ja aivohalvausyksikön kustannukset ovat pienemmät kuin työkyvyttömyyden vähentämisenä, laitospaikkatarpeen pienentämisenä ja kuntoutustarpeen vähentymisenä saavutettu säästö.

Perustuslain tasavertaisuusnäkökulmasta liuotushoito tulee toteuttaa koko maassa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 880 000 euroa aivoinfarktin liuotushoidon turvaamiseen Kaakkois-Suomessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Veijo Puhjo /vas

​​​​