TALOUSARVIOALOITE 924/2009 vp

TAA 924/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Repoveden kansallispuiston luontokeskuksen suunitteluun sekä toiminnan kehittämiseen

Eduskunnalle

Repoveden kansallispuisto avattiin vuoden 2003 kesällä, ja sen kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Puisto on kävijämäärillä mitattuna Suomen kuudenneksi suosituin ja Etelä-Suomen toiseksi suosituin Nuuksion jälkeen.

Kävijämäärien odotetaan edelleen kasvavan merkittävästi, joten kansallispuiston alueella on huomattavia kehittämistarpeita. Suurimmat hankerahoitusta edellyttävät investointitarpeet kohdistuvat suunniteltuun Repovesikeskukseen ja sen toiminnan käynnistämiseen.

Repoveden kansallispuisto on sekä Kymenlaakson maakunnan että Kouvolan seudun matkailustrategiassa ja matkailukohteena keskeisellä sijalla. Seudullisen kehityksen kannalta palvelutarjonnan monipuolistaminen ja palveluiden keskittäminen tiettyyn pisteeseen on välttämätöntä.

Metsähallituksella on Repovedellä tällä hetkellä kymmenen kestävän luontomatkailun periaatteiden mukaista sopimusyrittäjää, jotka tarjoavat luontomatkailupalvelujaan kansallispuistossa tai sen läheisyydessä. Repovesikeskuksen tavoitteena onkin parantaa huomattavasti yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja nostaa yritystoiminta alueella kokonaan uudelle tasolle.

Repoveden kansallispuiston saamiseksi mahdollisimman nopeasti täysipainoiseen virkistys- ja matkailukäyttöön tulee Metsähallituksen luontokeskuksen toteuttamiseen varata sekä suunnittelu- että rakentamismäärärahat. Esittämällämme määrärahalla voidaan käynnistää Repovesikeskuksen suunnittelu. Jatkossa on varauduttava rakennushankkeen toteuttamiseen ja rakennettavan Repovesikeskuksen ylläpitoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.63.50 lisäyksenä 200 000 euroa Repoveden kansallispuiston luontokeskuksen suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Veijo Puhjo /vas
  • Pia Viitanen /sd

​​​​