TALOUSARVIOALOITE 925/2009 vp

TAA 925/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pääkaupunkiseudulta suoraan itään kulkevan rantaradan suunnittelun aloittamiseen

Eduskunnalle

Kaakkoisen Suomen tulevaisuuden kannalta rataverkon toteuttaminen pääkaupunkiseudulta suoraan itään on ensiarvoisen tärkeää. Logistiikan, ilmastonmuutoksen hillinnän ja Suomen öljyriippuvuuden vähentämispyrkimyksien näkökulmasta moottoritierakentaminen ei ole kiskoliikenteen vaihtoehto. Itä on ainut mahdollisista ilmansuunnista, jonne pääkaupunkiseudulta ei ole kiskoja.

Ratahallintokeskuksen visiossa 2050 rantarata pääkaupunkiseudulta Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kautta valtakunnanrajalle ja edelleen Pietariin on Suomen vilkkaimmin liikennöity rataosuus sekä tavara- että matkustajaliikenteen osalta.

Ratavaraus pääkaupunkiseudulta suoraan itään on sisällytetty sekä Itä-Uudenmaan että Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksiin.

Rantaradan (Heli-rata) kustannusarviota on päivitetty 1990-luvun alun tilanteesta, ja hankkeen yhteiskuntataloudellisia hyötyjä on selvitettävä edelleen ottaen samalla huomioon itäisen Uudenmaan ja Kymenlaakson kehittäminen. Ratahanke on aluetaloudellisesti merkittävä, ja se on tulevaisuudessa kahden väestökeskittymän, Helsingin seudun ja Pietarin, yhdistäjä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa pääkaupunkiseudulta suoraan itään kulkevan rantaradan suunnittelun jatkamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas

​​​​