TALOUSARVIOALOITE 93/2009 vp

TAA 93/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yleisen asumistuen parantamiseen

Eduskunnalle

Asumisen tukemisessa on huomattavasti parannettavaa. Tuen alhaisen tason vuoksi asumistuen saajat joutuvat usein turvautumaan toimeentulotukeen. Asumistukijärjestelmää on muutettava joustavammaksi ja tuen tasoa on parannettava. Asumistuki on hyödyllinen tukimuoto, sillä sen kautta voidaan tukea tehokkaasti esimerkiksi pienituloisia kahden ja yhden huoltajan lapsiperheitä. Asumistuesta on tehtävä aito pienituloisen työssäkäyvän asumisen tuki.

Yhdessä sosialidemokraattien esittämien muiden sosiaaliturvan parannusten sekä kunnallisveron perusvähennyksen korottamisen kanssa asumistuen korotus toisi selkeän parannuksen pienituloisten ihmisten toimeentuloon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.54 budjettiperusteisena lisäyksenä 60 000 000 euroa yleisen asumistuen parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tarja Filatov /sd
  • Jukka Gustafsson /sd
  • Katja Taimela /sd
  • Tuula Peltonen /sd
  • Jutta Urpilainen /sd
  • Anneli Kiljunen /sd

​​​​