TALOUSARVIOALOITE 930/2009 vp

TAA 930/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotainvalidien hautausavustukseen

Eduskunnalle

Sotilasvammalain perusteella suoritetaan 20—100 prosentin haitta-asteen sotainvalidien jälkeen valtion varoista hautausapua. Lievävammaisten 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien rajaamista tämän korvausmuodon ulkopuolelle on pidetty perusteettomana ja epäoikeudenmukaisena. Sotainvalidit ovat pyrkineet itse auttamaan erityisesti varattomia leskiä siten, että monet Sotainvalidien Veljesliiton jäsenyhdistykset ovat maksaneeet keräysvaroista osan lievävammaisten sotainvalidien hautauskuluista. Jatkossa tällaisen avun suorittaminen tulee kuitenkin vaikeutumaan. Oikeudenmukaista olisi suorittaa hautausapu valtion varoista kaikkien vähintään 10 prosentin haitta-asteen sotainvalidien jälkeen. Tämä helpottaisi myös korvausasioita hoitavan Valtiokonttorin työtä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa käytettäväksi 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien jälkeen maksettavaan hautausapuun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Merja Kuusisto /sd
  • Pauliina Viitamies /sd
  • Veijo Puhjo /vas
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Minna Sirnö /vas
  • Sari Palm /kd
  • Kari Uotila /vas
  • Pietari Jääskeläinen /ps

​​​​