TALOUSARVIOALOITE 932/2009 vp

TAA 932/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Parikkalan terveyskeskuksen päätoimipaikan peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kuntaliitoksesta neuvoteltaessa vuonna 2003 eräänä esillä olleena asiana oli Parikkalan kansanterveystyön kuntayhtymän terveyskeskuksen päätoimipaikan peruskorjaus, jonka kustannuksiksi arvioitiin n. 1,8 miljoonaa euroa. Peruskorjaus on useissa eri yhteyksissä todettu välttämättömäksi, sillä 1970-luvun alkupuolella rakennettua laitosta ei ole normaalit kunnossapitotyöt pois lukien peruskorjattu. Neuvotteluissa tultiin sellaiseen tulokseen, että hankkeen rahoituksen kannalta olisi edullista jakaa hanke kahteen osaan siten, että vuonna 2005 toteutettaisiin ensimmäinen vaihe, kustannuksiltaan n. 600 000 euroa, ja vuonna 2006 toinen vaihe, kustannuksiltaan n. 1 200 000 euroa. Aloite hankkeen jakamisesta kahteen osaan tuli Etelä-Suomen lääninhallituksen taholta. Parikkalan kunnassa valtion viranomaisen ehdotusta on pidetty sitovana, ja kunta on toiminut sen mukaisesti ja itse rahoittanut hanketta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe oli syyskuussa 2005 lähellä valmistumistaan. Toisen vaiheen aloittamista jarrutti tieto siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankkeisiin (mom. 33.32.31) ei valtion vuoden 2006 talousarviossa osoitettu lainkaan määrärahoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin valtion talousarviossa on määrärahoja, mutta Parikkalan terveyskeskuksen hanketta ei voitane sen suunnitellussa muodossa käsitellä kehittämishankkeena.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.37 lisäyksenä 600 000 euroa Parikkalan terveyskeskuksen päätoimipaikan peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas

​​​​