TALOUSARVIOALOITE 933/2009 vp

TAA 933/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Eduskunnalle

Luontoon, ympäristöömme ja ympäristöterveyteemme kohdistuvat uhkatekijät kasvavat jatkuvasti. Muun muassa tästä johtuu ympäristöministeriön hallinnonalan tehtävien kasvu. Vuoden 2009 talousarvio ei kuitenkaan mahdollista näiden tehtävien täyttämistä.

Talousarvioesityksessä on usean vuoden ajan vähennetty tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrärahoja. Nyt talousarviossa on kaikkiaan runsaat 10 000 000 euroa määrärahoja, jotka kohdistuvat myös aivan uusiin hankkeisiin. Määrärahan vähäisyyden vuoksi useat hankkeet ovat jääneet rahoituksetta ja ympäristöministeriö on joutunut jäämään useiden kotimaisten ja kansainvälisten hankkeiden ulkopuolelle. Alkuperäisistä ministeriön tutkimus- ja kehitysmäärärahoista on vähennetty 750 000 euroa. METSOn 500 000 euron ja ilmasto- ja energiastrategian 2 000 000 euron lisäys eivät vastaa kokonaistarvetta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.01.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Matti Kauppila /vas
  • Veijo Puhjo /vas
  • Pia Viitanen /sd

​​​​