TALOUSARVIOALOITE 935/2009 vp

TAA 935/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kansalaistoiminnan rahoittamiseen Hiitolanjokeen nousevan Laatokan lohen tulevaisuuden turvaamiseksi

Eduskunnalle

Laatokkaan laskeva 53-kilometrinen Hiitolanjoki kulkee 8 kilometrin matkan Suomen puolella rajaa. Jokeen on rakennettu kolme voimalaitosta, Ritakosken (1920), Lahnasenkosken (1911) ja Kangaskosken (1925), rajan suuntaan lukien. Jokeen nousee Kangaskoskelle saakka Hiitolanjoen oma Laatokan lohen kanta.

Kalateiden rakentamisen ongelmana on kolmen voimalaitoksen omistussuhteet, kaksi kuuluu Hiitolanvoima Oy:lle ja keskimmäinen Vantaan Energia Oy:lle. Omistajat eivät ole olleet erityisen valmiita yhteistyöhön turvatakseen Hiitolanjoen lohikannan. Hiitolanjokeen nouseva lohi on luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta ainutlaatuinen ja tärkeä luonnonvaraisen lohen geenipankki.

Eri viranomaisten, Etelä-Karjalan liiton ja kansalaisjärjestöjen yhteistyö toimii Hiitolanjoen tulevaisuuden turvaamiseksi ja sen luonnonlohen nousun mahdollistavien kalateiden rakentamiseksi. Kalateiden rakentaminen vaatii myönteistä suhtautumista voimalaitosten omistajilta. Tämän puutetta kansalaistoiminta eri tavoin pyrkii poistamaan. Suomella on osaltaan vastuu Laatokasta Hiitolanjokeen nousevan luonnonkannan turvaamisessa. Tämä on osa biodiversiteettivastuustamme.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.01.65 lisäyksenä 50 000 euroa kansalaistoiminnan rahoittamiseksi, jonka tavoitteena on laatokanlohen nousun turvaaminen Hiitolanjoen voimalaitosten ohitse.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas

​​​​