TALOUSARVIOALOITE 936/2009 vp

TAA 936/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kansalaisjärjestöille öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntavalmiuden parantamiseen Suomenlahdella

Eduskunnalle

Suomenlahden öljy- ja kemikaalikuljetukset ovat ylittäneet 150 miljoonan tonnin rajan. On arvioitu, että kuljetukset ylittävät 240 miljoonan tonnin rajan vuonna 2015.

Itämeren rantavaltioiden öljyntorjuntavalmius ei ole riittävä suuronnettomuuden sattuessa. Suomen rannikko saaristoineen aiheuttaa erityisen ongelman öljyonnettomuuden tapahtuessa. Tilanne on hankala varsinkin itäisellä Suomenlahdella, jossa myös laivaväylät ovat vaikeimmat navigoida. Erityisesti talviolosuhteet ovat itäisellä Suomenlahdella vaikeimmat.

Kansalaisjärjestöt, kuten WWF, ovat aloittaneet ns. öljyntorjuntajoukkojen kokoamisen ja kouluttamisen. Tämän ja muun öljyvalmiuden tukemiseksi kansalaisjärjestöjen avustaminen on hyödyllistä ja välttämätöntä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.01.65 lisäyksenä 200 000 euroa kansalaisjärjestöille Suomenlahden suojelun edistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Matti Kauppila /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Veijo Puhjo /vas

​​​​