TALOUSARVIOALOITE 940/2009 vp

TAA 940/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoitoon ja kehittämiseen

Eduskunnalle

Metsähallituksen hallinnassa on 34 kansallispuistoa, joissa käyntien määrän odotetaan nousevan. Kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita uhkaa kuluminen ja olemassa olevan kulkuverkoston rappeutuminen.

Suojelualueiden ylläpitäminen vaatii suurempaa panostusta kuin mitä valtion talousarvioesityksessä 2010 on esitetty. Kansallispuistot ovat alueellisesti merkittävä vetovoimatekijä, ja samalla niiden tarkoitus alkuperäisen luonnon suojelijana on huomioitava. Koko Suomen kansallispuistoverkosto vaatii aktiivista huolenpitoa.

Tämän momentin määrärahaa voidaan käyttää myös uusien kansallispuistohankkeiden edistämiseen (Sipoon kori, Selkämeri, Suur-Saimaa).

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.52 lisäyksenä 3 000 000 euroa kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoitoon ja kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Matti Kauppila /vas
  • Veijo Puhjo /vas

​​​​