TALOUSARVIOALOITE 941/2009 vp

TAA 941/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ympäristötöihin

Eduskunnalle

Ympäristötöiden tarve on jatkuvasti lisääntymässä. Itämeren ja Suomenlahden rehevöityminen vaatii ympäristötöiden voimakasta lisäämistä. Lisäksi työt suoritetaan niissä maamme osissa, joissa työttömyys on erityisen suurta. Määrärahan tasoa on nostettava vuoden 2009 tasosta.

Saastuneiden maa-alueiden saneerausohjelma etenee aivan liian hitaasti. Haja-asutusalueiden siirtoviemäritarve on kasvanut. Valtioneuvoston asetuksen 542/2003 tavoitetta ei ilman määrärahan lisäämistä viemäri- ja siirtoviemäriverkon rakentamiseksi saavuteta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa ympäristötöihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas

​​​​