TALOUSARVIOALOITE 942/2009 vp

TAA 942/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korjaustoiminnan avustuksiin

Eduskunnalle

Asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset ovat vuosia olleet alimitoitettuja. Määrärahan tulisi riittää esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tapahtuvan lämmitystapamuutoksen tukemiseen ja energiatehokkuutta parantavien investointien avustamiseen.

Tarveharkintaisen pientalojen energia-avustuksen enimmäisavustus on 25 prosenttia lämmitysjärjestelmän muutoksen kokonaiskustannuksista. Lakia tuleekin muuttaa niin, että korvausprosentti olisi 40 prosenttia niillä, joiden taloudellinen asema ei mahdollista muuten muutoksia. Home- ja sisäilmahaittojen poistamiseen ei tarveharkintaista avustusta ole riittänyt. Nyt esitettyä lisäystä voi käyttää terveyshaitta-avustukseen 5 miljoonaa euroa ja pienituloisille omakotitalossa asuville tarveharkintaiseen energia-avustukseen 5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa korjaustoiminnan avustuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas

​​​​