TALOUSARVIOALOITE 943/2009 vp

TAA 943/2009 vp - Pentti Tiusanen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rakennusperinnön hoitoon

Eduskunnalle

Rakennusperintömme on osa kulttuuriperintöämme. Se on kuitenkin uhattuna. Rakennussuojelulain tarkoitus jää toteutumatta, koska sen edellyttämät rahoitusmahdollisuudet puuttuvat. Samoin kuntien mahdollisuus saada valtion tukea maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 3 momentin mukaisiin avustuksiin on varsin vähäinen.

Kaupunkipuistojen perustaminen on useamman kunnan tavoitteena. Kaupunkipuistojen rakennetun ympäristön kunnostamiseen ei määräraha ole riittävä.

Avustusta rakennusperinnön säilyttämiseen ei ole nostettu vuosiin, ja momentti on pysynyt 2 350 000 eurona, jota hallitus ehdottaa myös ensi vuodeksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.20.64 lisäyksenä 1 650 000 euroa rakennusperinnön hoitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pentti Tiusanen /vas

​​​​