TALOUSARVIOALOITE 946/2009 vp

TAA 946/2009 vp - Lenita Toivakka /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sosiaalialan osaamiskeskusten perustoimintaan

Eduskunnalle

Sosiaalialan pitkäjänteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa on merkittävästi edistetty luomalla maahan sosiaalialan osaamiskeskukset. Alueellisen kehitystoiminnan vaikuttava vakiintuminen kuitenkin edellyttää valtiolta nykyistä suurempaa tukea. Meneillään oleva Paras-hanke ja kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon KASTE-ohjelma haastavat kunnat laaja-alaiseen ja uusia ratkaisuja hakevaan kehittämistyöhön. Tähän työhön tarvitaan sosiaalialan osaamiskeskusten asiantuntijoiden panosta koko maassa, ja heille on myös turvattava riittävät resurssit työn toteuttamiseen.

Useiden kuntien heikentyvä taloustilanne aiheuttaa nopeutuvalla vauhdilla selvää epävarmuutta kehittämishankkeiden kuntarahoituksen jatkuvuudelle. Tehokkaaseen, kunta- ja maakuntarajat ylittävään laajaan ja systemaattiseen kehittämiseen, mukaan luettuna tarvittavien konkreettisten hankkeiden suunnittelu, hankerahoitus ja toteutus, tarvitaan nykyistä enemmän tukea sosiaalialan osaamiskeskusten perustyöstä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan osaamiskeskukset ovat hämmästyttävän lyhyessä ajassa ja niukoilla resursseilla onnistuneet tavoittamaan kuntakentän. Samassa selvityksessä ongelmaksi todettiin liian vähäinen resursointi perustyöhön ja esitettiin valtionavustuksen kasvattamista kaksinkertaiseksi.

Kunnat ympäri Suomen kärsivät pätevien sosiaalialan osaajien puutteesta. Koko sosiaalialan vetovoimaisuus onkin suuri haaste kehitystyölle myös jatkossa, kun eläköityminen vie kiihtyvällä tahdilla osaajia pois työn arjesta. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen ja turvaaminen vaikeutuu yhä useammissa kunnissa. Osaamiskeskuksiin panostamalla turvaamme paitsi Paras-hankkeen ja KASTE-ohjelman tehokkaan toteutuksen, myös lisäämme koko alan vetovoimaisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.63 lisäyksenä 500 000 euroa sosiaalialan osaamiskeskusten perustoimintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lenita Toivakka /kok
  • Olli Nepponen /kok
  • Jari Leppä /kesk
  • Heli Järvinen /vihr
  • Katri Komi /kesk
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​