TALOUSARVIOALOITE 948/2009 vp

TAA 948/2009 vp - Jyrki Yrttiaho /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vuotoksen alueen kansallispuiston suunnittelun käynnistämiseen

Eduskunnalle

Korkein hallinto-oikeus teki 18.12.2002 kymmenen vuotta kestäneen oikeuskäsittelyn jälkeen kielteisen päätöksen Vuotoksen allashankkeesta. Päätös on vuosikirjaratkaisu. Vuosikirjaratkaisuja käytetään päätösten perusteena ja ne näyttävät, mihin suuntaan lainsäädäntöä on kehitettävä. Valitustiet käytiin loppuun myös Natura 2000 -asiassa ja olennainen osa kiistellystä alueesta liitettiin Naturaan vuonna 2005.

Oikeuskäsittelyssä syntyneet lopulliset ratkaisut ovat sulkeneet pois allashankkeen. Yli 40 vuotta jatkunut allaskiista esti alueen kehittämisen sen omista, luonnollisista lähtökohdista. Nyt on avautumassa mahdollisuuksia kehittää Vuotoksen alueen matkailu- ja virkistyskäyttöä ja tukea paikallista elinkeinotoimintaa. Vuotoksen alue liittyy kiinteästi Pyhä-Luoston kansallispuiston monipuoliseen luontokokonaisuuteen: tuntureita, alavia jokivarsimaisemia, tulvaniittyjä, linturikkaita aapasoita, lampia, puronvarsilehtoja ja taimenpuroja.

20 vuoden aikana Itä-Lappi on menettänyt suuria teollisia yrityksiä, viimeisimpinä Salcomp ja Stora Enson sellutehdas. Alue tarvitsee taloudellisesti kestävää ja työllistävää vaihtoehtoa, joka ei tuhoa luontoa, kulttuuria ja paikallisidentiteettiä.

Länsi- ja Ylä-Lapin Lapin menestyvät matkailuyritykset sijaitsevat kansallispuistojen lähellä. Menestys edellyttää myös kulttuuria ja tunnettuutta.

Ylä-Kemijoen vapaa vesistö, Vuotos, Itä-Lapin aapasuot, sompiolainen eräkulttuuri ja Kuola muodostavat ainutlaatuiset vetovoimatekijät. Myös Vuotos-kiista on tehnyt alueesta maailmankuulun.

Valmisteilla on lakialoite Vuotoksen kansallispuiston perustamisesta tai sen liittämisestä Pyhä-Luoston kansallispuistoon. Kansallispuisto voisi esitellä Vuotoksen ainutlaatuista luontoa, kadonnutta keminsaamelaista kulttuuria, Kemijoen erilaisten käyttömuotojen ja jopa allasrakentamisen historiaa.

Kansallispuisto ja eräkulttuurikeskus täyttävät kaikki menestyvän matkailukeskuksen edellytykset ja luovat vähitellen ympärilleen monimuotoista yritystoimintaa. Ylä-Kemijoen ja Vuotoksen vesistöalueet tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia kehittää jokien, aapasoiden ja lintujärvien ja -lampien virkistyskäyttöä, mm. melonta- ja kanoottireittejä, kalastusta, kävely- ja hiihtoreittejä, suoreittejä jne.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.21 lisäyksenä 50 000 euroa Vuotoksen alueen kansallispuiston suunnittelun käynnistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Kari Uotila /vas

​​​​