TALOUSARVIOALOITE 949/2009 vp

TAA 949/2009 vp - Kari Uotila /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maahanmuuttajalasten yleissivistävään koulutukseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Yksi maahanmuuttajalapsi vastaa kustannuksiltaan yhtä yhdeksänvuotisessa erityisopetuksessa olevaa lasta. Valtio tukee kuntia maahanmuuttajalasten koulutuksesta aiheutuvissa kustannuksissa, mutta vain neljän vuoden ajan. Useimmissa tapauksissa neljän vuoden kotouttamiskoulutus ei maahanmuuttajalapselle riitä, vaan tukea tarvitaan paljon kauemmin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnille maahanmuuttajalasten aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Kari Uotila /vas
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​