TALOUSARVIOALOITE 952/2009 vp

TAA 952/2009 vp - Jutta Urpilainen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Jyväskylän yliopistolle valtakunnallisiin tehtäviin Maisterihautomon toiminnan jatkamiselle

Eduskunnalle

Jyväskylän yliopiston Chydenius-instituutissa vuonna 1997 toimintansa aloittanut Maisterihautomo on ainutlaatuinen korkeakoulupedagoginen kokeilu keskeytyneiden yliopisto-opintojen loppuunsaattamiseksi. Se on vaatinut vain yhden henkilötyövuoden panostuksen, mutta sen tuella on valmistunut jo 700 maisteria. Hautomon asiakaskuntaa ovat olleet "gradua vaille maisterit" eli ainoastaan yliopisto-opiskelijat, joiden etenemisen esteeksi on noussut tekemätön opinnäytetyö.

Graduttomuus on sekä taloudellisesti että korkeakoulupoliittisesti mittava ongelma. Se on suurempi ongelma kuin yleisesti tiedetäänkään. Jyväskylän yliopiston opetusministeriölle tekemän selvityksen mukaan "vain" gradua vaille olevia opiskelijoita on Suomessa noin 15 000. Maisterihautomosta saadut kokemukset osoittavat, että suomalaisten yliopistojen graduongelma on suurelta osin ohjauksen ongelma. Jokaisella korkeakouluopiskelijalla on oikeus laadukkaaseen gradun ohjaukseen, mutta — syystä tai toisesta — yliopistot eivät kykene tarjoamaan laadultaan sellaista ohjausta, jonka pro gradu valmistuakseen vaatisi.

Maisterihautomon ohjauksessa opinnäytetyötään on laatinut vuosittain 400—500 opiskelijaa. Nämä opiskelijat ovat edustaneet noin 70 eri tieteenalaa sekä lähes kaikkia maamme yliopistoja. Ohjaus on annettu pääosin sähköpostitse, ja se on ollut maksutonta.

Ehkä hämmästyttävintä Maisterihautomon toiminnassa on ollut sen vaatimien resurssien vähäisyys. Ohjaustyötä on todellakin tehnyt vain yksi ainoa väitellyt (dosentti) yhteiskuntatieteilijä. Hautomon ohjauskokemukset osoittavat, että "toivottomina tapauksina" pidetyt graduongelmaiset kykenevät vastuullisessa, osallistuvassa ohjauksessa jopa keskimääräistä parempiin suorituksiin.

Maisterihautomon toiminta on lakkaamassa vuoden 2010 keväällä, sillä hankkeen saama opetusministeriön erillisrahoitus loppuu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.40.20 lisäyksenä 100 000 euroa Jyväskylän yliopistolle valtakunnallisiin tehtäviin Maisterihautomon toiminnan jatkamiselle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jutta Urpilainen /sd

​​​​