TALOUSARVIOALOITE 953/2009 vp

TAA 953/2009 vp - Jutta Urpilainen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kokkolan korkeakoulukampuksen kehittämiseen

Eduskunnalle

Keski-Pohjanmaan maakunta on ollut perinteisesti alhaisen koulutustason aluetta. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Kokkolan yliopistokeskus ovat omalta osaltaan nostaneet maakunnan osaamistasoa ja lisänneet koulutustarjontaa. Koulutusinstituutiot tekevät kansallisen yhteistyön ohella myös merkittävää kansainvälistä yhteistyötä.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Kokkolan yliopistokeskus vastaavat omalta osaltaan koulutustarjonnallaan alueen yritysten ja elinkeinoelämän työvoimatarpeisiin ja vahvistavat alueen kilpailukykyä tekemällään tutkimus- ja kehitystoiminnalla.

Jotta Kokkolan korkeakoulukampusta voidaan kehittää ja samalla vahvistaa Keski-Pohjanmaan maakunnan innovaatiotoimintaa, tarvitaan siihen myös taloudellisia lisäresursseja. Yliopistolaitoksen rakenteelliseen kehittämiseen tarkoitettu määräraha olisi luonteva kohde, josta lisäresursseja olisi löydettävissä keskipohjalaisen korkeakoulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  29.40.20 perusteluihin maininnan, että yliopistojen rakenteellisen kehittämisen määrärahasta osoitetaan 500 000 euroa Kokkolan korkeakoulukampuksen kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Jutta Urpilainen /sd

​​​​