TALOUSARVIOALOITE 960/2009 vp

TAA 960/2009 vp - Raija Vahasalo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen erityisopetukseen Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Lasten ja nuorten tuen tarve on kasvanut erittäin nopeasti Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kasvukunnissa. Oppilaitoksissa se näkyy lisääntyneinä oppimisvaikeuksina, dysfasia- eli kielenkehityksen häiriöinä, sosiaalisina häiriöinä sekä vaikeuksina visuaalisessa ja puheen hahmottamisessa. Erityisopetuksen tarvetta on peruskoulujen lisäksi esiopetuksessa, toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Tarpeen kasvua selittää osaksi se, että suuri osa väestönkasvusta muodostuu maahanmuuttajista.

Erityisopetusta ei pystytä riittävästi lisäämään pätevien opettajien puuttuessa. Puute käy ilmi myös OPM:n opettajatarvetyöryhmän muistiosta, jossa todetaan, että koko maan erityisopettajista 31,2 % on epäpäteviä ja Etelä-Suomen läänissä peräti 41,3 %. Tilanne vaikeutuu jatkuvasti. Suurin tarve on erityisluokanopettajista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 800 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitettaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan erityisopetustarpeen kasvun aiheuttamiin kustannuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Raija Vahasalo /kok 
 • Matti Saarinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​