TALOUSARVIOALOITE 961/2009 vp

TAA 961/2009 vp - Raija Vahasalo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja meluntorjunnan teemahankkeiden toteutukseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Pääkaupunkiseudun väestön ja liikennemäärien voimakas kasvu edellyttää tasokorotusta perustienpidon momentille, jotta voidaan jatkaa jo PLJ 2002 -aiesopimuksessa kiireellisinä pidettyjä pääkaupunkiseudun teemahankkeita. Teemahankkeista pitää pikaisesti saattaa loppuun vuonna 2007 aloitettu pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen teemahanke sekä vielä aloittamatta oleva tieliikenteen meluntorjunta-hanke.

Säteittäisten pääväylien ruuhkautuminen ja häiriöalttius heikentävät joukkoliikenteen kilpailukykyä koko pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueella. Joukkoliikenteen teemahankkeessa rakennetaan joukkoliikennekaistoja ja liittymäohituksia, parannetaan pysäkkijärjestelyjä sekä liittymien ramppeja ja rakennetaan kevyen liikenteen yhteyksiä ja melunsuojausta. Koko teemahankkeen aiempi hinta-arvio oli 38 milj. euroa, arvio on kustannustason nousun myötä tällä hetkellä n. 50 milj. euroa. Joukkoliikenne-teema on avattu v. 2009 hyvin pienellä summalla, eikä ensi vuoden budjetissa ole varattu siihen lainkaan rahaa.

Tieliikenteen meluntorjunta pääkaupunkiseudulla on yhä kiireellisempää vilkkaan asuntorakentamisen ja liikennemäärien kasvun myötä. Melua voidaan torjua ja sen haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle lieventää tehokkaasti rakenteellisilla meluesteillä. Meluntorjunta-teemaa ei ole tehty vielä lainkaan. Teemahanke sisältää 57 yleisten teiden meluntorjuntakohdetta pääkaupunkiseudulla. Koko teemahankkeen hinta on 23 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan hankkeeseen "Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä" sekä teemahankkeen "Tieliikenteen meluntorjunta pääkaupunkiseudulla" aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​