TALOUSARVIOALOITE 962/2009 vp

TAA 962/2009 vp - Raija Vahasalo /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Siuntio—Kirkkonummi-siirtoviemärin rakentamiseen

Eduskunnalle

Siuntion kunta on päättänyt johtaa jätevetensä Kirkkonummen kautta Espoon jätevedenpuhdistamolle. Hankkeesta on valmistunut yleissuunnitelma. Jätevedet johdetaan Kirkkonummen Strömsbyn pumppaamolle, josta ne johdetaan valtion vesihuoltotyönä rakennettua siirtoviemäriä pitkin Espooseen. Noin 6 500 metriä siirtoviemäristä rakennetaan pääasiassa vesistön alituksena. Osalla matkaa rakennetaan siirtoviemärin kanssa myös syöttövesijohto. Siirtoviemärin rakentaminen mahdollistaa Siuntion kunnalle tilaisuuden luopua nykyisestä puhdistamosta ja lopettaa puhdistettujen jätevesien johtaminen Pikkalanlahteen. Siuntion kunta on kohdistanut oman puhdistamonsa jatkoinvestoinneista vapautuvat varat siirtoviemärin kustannuksiin.

Jätevesien keskittäminen vähentää haitallisia vesistövaikutuksia. Hanke täyttää vesihuollon tukemisesta annetussa laissa valtion vesihuollolle asetetut edellytykset. Tarkoituksenmukainen jätevesien käsittely tukee asianmukaista ja kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta alueella, jossa rakentaminen ja toimintojen kasvu on voimakasta.

Hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma on 3 000 000 euroa. Siuntion kunnan osuus on 1 800 000 euroa ja valtion osuus 1 200 000 euroa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2010 ja 2011.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 1 200 000 euroa Siuntio—Kirkkonummi-siirtoviemärin rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raija Vahasalo /kok

​​​​