TALOUSARVIOALOITE 97/2009 vp

TAA 97/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsen perusosan korottamiseen toimeentulotuessa

Eduskunnalle

Toimeentulotuen varassa elävät perheet ovat todella tiukoilla. Köyhyys lapsiperheiden keskuudessa on nyt selvästi yleisempää kuin muussa väestössä. Heikoin tilanne on yksinhuoltaperheissä ja monilapsisissa perheissä. Pitkään jatkuva köyhyydessä ja toimeentulotuen varassa eläminen syrjäyttää lapsia ja lapsiperheitä. Kuntien talousahdingon ja tätä kautta tapahtuvien kuntapalvelujen supistusten vuoksi pienituloisten perheiden asema uhkaa heiketä entisestään.

Vaikka toimeentulotuen tulisi olla viimesijainen toimeentuloturvan muoto, joutuvat käytännössä monet perheet turvautumaan toimeentulotukeen säännöllisenä tukena. Tärkeintä on korottaa ns. ensisijaisen sosiaaliturvan tasoa, mutta tämän ohella on välttämätöntä puuttua lapsiperheiden toimeentulotuen tasoon.

Sosialidemokraatit toteuttivat viime vaalikaudella useita toimia kaikkein pienituloisimpien aseman kohentamiseksi. Haluamme jatkaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävää politiikkaamme myös kuluvalla vaalikaudella. Siksi ehdotamme toimeentulotuessa olevan lapsen perusosan tason nostamista noin 30 eurolla kuukaudessa. Teemme asiasta myös lakialoitteen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.35 lisäyksenä 16 000 000 euroa toimeentulotuen lapsen perusosan korottamiseksi budjettiperusteisesti 30 euroon kuukaudessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Marko Asell /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​