TALOUSARVIOALOITE 970/2009 vp

TAA 970/2009 vp - Unto Valpas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Jokiniituntien valaistukseen Alavieskassa

Eduskunnalle

Vilkkaasti liikennöidyllä Jokiniituntiellä Alavieskassa ei ole katuvalaistusta noin 1,5 kilometrin matkalla Takkuperälle saakka. Se on kunnan ainoa valaisematon tieosuus. Tällä tiellä kulkee myös paljon raskasta liikennettä, kuten maansiirtokoneita, puutavararekkoja ja linja-autoja, minkä vuoksi jalankulkijat ja pyöräilijät eivät voi liikkua tiellä turvallisesti. Vakaviakin liikenneonnettomuuksia on sattunut tällä tieosuudella.

Jokiniituntielle tarvittaisiin kevyen liikenteen väylä, jotta jalankulkijat ja pyöräilijät voisivat liikkua turvallisesti Takkuperälle, jossa sijaitsee muun muassa Alavieskan kunnan vuokrataloja. Koska kevyen liikenteen väylä on tiehallinnon tämän alueen työohjelman häntäpäässä, kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei liene todennäköistä lähitulevaisuudessa. Tilannetta parantaisi kuitenkin Jokiniituntien valaistus, jonka kustannuksiin myös Alavieskan kunta olisi valmis osallistumaan maksamalla puolet kustannuksista, mikäli valtio osoittaa sen lisäksi tarvittavat määrärahat tiehallinnon kautta.

Hankkeen kustannusarvio on noin 40 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 20 000 euroa Jokiniituntien valaistukseen Alavieskassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Unto Valpas /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas

​​​​