TALOUSARVIOALOITE 98/2009 vp

TAA 98/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtionavustukseen kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin

Eduskunnalle

Nykyisessä talouden tilanteessa valtion tulee panostaa julkiseen rakentamiseen. Korjausrakentamisella elvytettäisiin rakennusalaa ja parannettaisiin alan työllisyystilannetta. Julkisten rakennusten — päiväkotien, terveyskeskusten ja vanhainkotien — homekorjauksiin ja energiatehokkuuden parantamiseen tulee osoittaa lisää määrärahoja, jotta rakennusten viihtyvyys voidaan taata kaikille kansalaisille.

Väestön ikääntyminen asettaa asuinrakennusten tekniselle varustetasolle uusia vaatimuksia. Vanhainkotien esteettömyydestä ja turvallisuudesta on pidettävä huolta. Myös päiväkotien ja terveyskeskusten erityistarpeet tulee huomioida. Kunnallisten rakennusten käyttäjien hyvinvoinnista täytyy kantaa vastuuta. Tämä edellyttää homevaurioiden korjaamista ja sen rahoituksen varmistamista. Hallituksen on kohdennettava lisää resursseja kunnallisten rakennusten kosteusvaurioiden korjauksiin ja energiatehokkuuden parannuksiin.

Hallituksen budjettiesityksen mukaan kuntien korjausavustukset ovat jälkirahoitteisia, joten kunnat saisivat investoimansa rahat takaisin vasta vuonna 2012. Tämä ei ole hyvää suhdannepolitiikkaa. Vaadimme kuntien investointi- ja korjausrakentamisen tuen määrän korottamisen lisäksi tuen toteuttamista rakennusaikaisena rahoituksena.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.37 lisäyksenä 10 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon korjausavustuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marko Asell /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

​​​​