TALOUSARVIOALOITE 982/2009 vp

TAA 982/2009 vp - Unto Valpas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Piehingin Ylipääntien perusparantamisen jatkamiseen Raahessa

Eduskunnalle

Piehingin Ylipääntiellä liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Erityisesti raskas liikenne on lisääntynyt, sillä alueella on runsaasti pieniä teollisuusyrityksiä ja nykyään myös paljon kiviaineskuljetuksia. Tämän noin viiden kilometrin tieosuuden kunnostukseen on osoitettu rahoitus kuluvalle vuodelle tien päällystämiseen ja kuivatuksen parantamiseen.

Työt on aloitettu. Vilkkaan liikenteen vuoksi kevyen liikenteen väylät on myös rakennettava, jotta tiellä voi kulkea turvallisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Piehingin Ylipääntien perusparantamisen jatkamiseen Raahessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Unto Valpas /vas

​​​​