TALOUSARVIOALOITE 984/2009 vp

TAA 984/2009 vp - Unto Valpas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pyhäjoen—Vihannin maantien 790 perusparantamiseen

Eduskunnalle

Maantie 790 Pyhäjoen ja Vihannin välillä on jo pitkään ollut huonokuntoinen. Osalle Pyhäjoen ja Vihannin kunnan asukkaista tämä on ainoa tieyhteys kuntakeskuksiin ja samalla suorin näiden kuntien välinen tieyhteys. Kylien sisäisessä liikenteessä maantie 790 on tärkein väylä, ja se palvelee myös laajasti alueen elinkeinoelämää. Esimerkiksi suurin osa Profood Oy:n Vihannin tehtaiden perunoista kuljetetaan tätä tietä pitkin.

Noin 23 kilometrin soratieosuuden päällystäminen asfaltilla palvelisi sekä alueen elinkeinoelämää että seudun asukkaita. Myös työllisyyden näkökulmasta tämän tieosuuden kunnostaminen olisi tärkeää.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa Pyhäjoen— Vihannin maantien 790 perusparantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Unto Valpas /vas

​​​​