TALOUSARVIOALOITE 988/2009 vp

TAA 988/2009 vp - Unto Valpas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Raahen syväsatamahankkeen loppuunsaattamiseen

Eduskunnalle

Raahen satamassa on käynnissä mittava syväsatamahanke. Satama-altaan ruoppaukseen ja läjitysaltaiden lisäksi hankkeessa rakennetaan syvälaituri. Syväsataman rakentamisen ennakoidut kustannukset ovat ylittyneet, ja nämä kustannukset ovat jääneet Raahen kaupungin maksettavaksi.

Raahen syväsatamahanke palvelee koko Pohjois-Suomen tarpeita, kun väylä syvenee ja laiturirakenteita uudistetaan.

Raahen kaupunki hakee avustusta hankkeeseen valtiolta 2 100 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 100 000 euroa Raahen syväsatamahankkeen loppuunsaattamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Unto Valpas /vas

​​​​