TALOUSARVIOALOITE 989/2009 vp

TAA 989/2009 vp - Unto Valpas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden tiestön kunnossapitoon ja peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Hyväkuntoiset tiet ovat välttämätön edellytys alueiden elinvoimaisuudelle. Tiestön ylläpitoon käytetyt määrärahat ovat kuitenkin viime vuosina olleet Suomessa täysin riittämättömät tieverkon pitämiseksi kunnossa. Tienpidon vuosittainen rahoitus on pienentynyt 200—300 miljoonaa euroa vuosikymmenen alusta, ja sittemmin rahoitus on polkenut paikoillaan, minkä vuoksi tiestön kunto on koko ajan mennyt vain huonompaan suuntaan. Erityisen paha tilanne on haja-asutusalueilla ja syrjäseuduilla, missä tiet ovat monin paikoin niin huonossa kunnossa, että niillä liikkuminen on vaarallista.

Tieverkon rapautuminen uhkaa lisätä poismuuttoa ja elinkeinojen näivettymistä haja-asutusalueilla ja syrjäseuduilla. Erityisesti nykyisen taloustaantuman aikana tienrakennus on erinomaista elvytystä vaikeasta työttömyydestä kärsivillä haja-asutusalueilla. Nyt myös ajankohta teiden rakentamiseen on otollinen, kun rakentaminen on edullista.

Olennainen keino turvata yrittämisen ja asumisen edellytyksiä myös kasvukeskusten ulkopuolella on osoittaa sinne riittävästi tiemäärärahoja tieverkon parantamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa haja-asutusalueiden tiestön kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Unto Valpas /vas
  • Markus Mustajärvi /vas
  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Merja Kyllönen /vas

​​​​