TALOUSARVIOALOITE 99/2009 vp

TAA 99/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ympäristötöiden määrärahojen turvaamiseen

Eduskunnalle

Ympäristötöiden momentilta valtion budjetista rahoitetaan ympäristön suojelun kannalta olennaisia vesihuoltohankkeita ja pilaantuneiden alueiden parannuksia. Valtion vuoden 2009 talousarvio ja lisätalousarviot yhteen laskettuina muodostivat kuluvan vuoden toteutuneeksi määrärahatasoksi yhteensä 18 950 000 euroa. Vuoden 2010 talousarviossa hallitus esittää määrärahatasoksi merkittävästi leikattua 12 500 000 euroa. Suunta on roimasti aleneva, vaikka sitä vertaisi vain vuoden 2009 varsinaisen talousarvion sisältämään määrärahatasoon.

Suomessa on arvioitu pilaantuneiden kohteiden määräksi noin 20 000. Kokonaisrahoitustarpeeksi on arvioitu 1—1,2 miljardia euroa seuraavan 20 vuoden aikana. Erityisesti Itämeren suojeluun liittyvien ympäristötöiden merkitys on kasvanut Itämeren tilan huonontuessa. Ympäristötyömäärärahalla on huomattava merkitys Itämeren kuormituksen vähentämisessä, kun haja-asutuksen jätevesikuormitusta saadaan pienennettyä. Määrärahojen tarve tähän työhön on hallituksen arviota suurempi, sillä jopa kymmenet viemärihankkeet eri puolella Suomea odottavat riittäviä resursseja käynnistyäkseen.

Sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa arvioimme viime vuonna ympäristötöiden määrärahatarpeen 7 000 000 euroa hallituksen vastaavaa suuremmaksi. Talouden näkymien synkennyttyä ja hallituksen määrärahaleikkauksesta johtuen katsomme, että 10 000 000 euron lisäpanostus ympäristötöiden määrärahoihin olisi perusteltu erityisesti vallitseva taloustilanne ja ympäristötöiden työllisyysvaikutukset sekä tietenkin luonnon- ja vesiensuojelulliset näkökohdat huomioon ottaen. Mielestämme viime vuonna arvioimamme tarpeellinen määrärahataso on edelleen ajankohtainen ja hallituksen vastaavaa oikeampi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa ympäristötöiden määrärahojen turvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Marko Asell /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​