TALOUSARVIOALOITE 991/2009 vp

TAA 991/2009 vp - Unto Valpas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen korotukseen

Eduskunnalle

Keliakiaa sairastavat ovat voineet hakea ruokavaliokorvausta sairauden hoidon aiheuttamiin ylimääräisiin kustannuksiin lokakuusta 2002 alkaen. Ruokavaliokorvauksen tasoa määritettäessä gluteenittomat tuotteet rinnastettiin kliinisiin ravintovalmisteisiin. Ruokavaliokorvauksen määräksi päätettiin 21 euroa kuukaudessa.

Lääkekorvausjärjestelmää on uudistettu ruokavaliokorvauksen voimaan astumisen jälkeen. Ruokavaliokorvauksen taso tulisi määrittää nykyisen lääkekorvausjärjestelmän alemman erityiskorvausluokan (72 %) mukaisesti, kuten muissa vastaavissa vaikeissa ja pitkäaikaisissa sairauksissa.

Keliakia on elinikäinen sairaus, jonka ainoa hoito ja "lääke" on tarkasti noudatettava gluteeniton erityisruokavalio. Ruokavaliota tulee noudattaa kaikissa ruokailutilanteissa jokaisena päivänä, sillä pienikin määrä gluteenia vaurioittaa ohutsuolta.

Keliakian erityisruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia keskimäärin 48,50 euroa/kk (Gluteenittomien tuotteiden hintaselvitys, Keliakialiitto 2008). Alemman erityiskorvausluokan mukaan laskettuna ruokavaliokorvauksen tulee olla 35 euroa kuukaudessa.

Suomessa on noin 20 000 diagnosoitua keliaakikkoa. Ruokavaliokorvauksen korottaminen 21 eurosta 35 euroon kuukaudessa aiheuttaisi noin 3 400 000 euron vuotuisen kustannuksen valtiolle.

Ruokavaliokorvausta ei ole sidottu indeksiin, joten korvauksen määrä on pysynyt koko ajan samana (21 euroa/kk), mikä on heikentänyt merkittävästi korvauksen ostovoimaa. Elinkustannusindeksin perusteella ruokavaliokorvauksen ostovoima on alentunut 11 %. Jatkossa ruokavaliokorvaus tulee sitoa indeksiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.30.60 lisäyksenä 3 400 000 euroa keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen budjettiperusteiseen korotukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Unto Valpas /vas

​​​​