TALOUSARVIOALOITE 992/2009 vp

TAA 992/2009 vp - Unto Valpas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintamasotilastunnuksen myöntämiseen

Eduskunnalle

Vuodesta 1998 lähtien eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleilla on ollut oikeus veteraanikuntoutusta vastaavaan kuntoutukseen (mukaan lukien koulutuskeskuksissa palvelleet niin sanotut ikäluokan 1926 henkilöt) erityisryhmien kuntoutuslain (1039/1997) mukaan. Muihin rintamaveteraanien erityisetuuksiin heillä ei ole oikeutta.

Rintamaveteraanietuuksiin oikeutettujen tunnusten haku päättyi 31.12.1994. Tunnuksien jaon päätyttyä oli 456 500 miestä saanut tunnuksen. Veteraanit 1926 -yhdistyksen arvion mukaan vuonna 1944 palvelukseen tulleista ilman tunnusta on noin 3 500 miestä. Vanhemmista ikäluokistakin saattaa arviolta 200 miestä olla vielä tunnusta vailla.

Vuonna 1926 syntyneiden ikäluokka määrättiin osallistumaan sotatoimiin, ja he vannoivat sotilasvalan, joten he ovat täyttäneet velvollisuutensa sota-aikana aivan samoin kuin vanhemmatkin, rintamasotilastunnuksen saaneet ikäluokat. Oikeudenmukaisuuden vuoksi myös heillä on oltava mahdollisuus saada samat etuudet kuin muillakin veteraaneilla.

Tasa-arvovaltuutettu on edellyttänyt, että miehille, jotka ovat tulleet syrjityiksi kysymyksessä olevan menettelyn vuoksi, myönnetään samoin perustein edellä mainittu tunnus tai muutoin myönnetään etuudet, jotka ovat kohtuulliset ottaen huomioon heidän palveluksensa vuosien 1939—1945 sodan aikana.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.50 lisäyksenä 800 000 euroa rintamasotilastunnuksen myöntämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Unto Valpas /vas

​​​​