TALOUSARVIOALOITE 993/2009 vp

TAA 993/2009 vp - Unto Valpas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lievemmin vammautuneiden sotainvalidien haitta-asterajojen poistamisesta aiheutuvien kustannuksien korvaamiseen

Eduskunnalle

Viime sodissamme sai pysyvän vamman 94 000 suomalaista. Sotainvalideja on nyt noin 11 000, ja heidän keski-ikänsä on yli 86 vuotta. Heidän arkensa on erilainen kuin muilla suomalaisilla, sillä sotavamma merkitsee elämään rajoituksia, kipuja ja särkyjä.

Vaikeavammaiset sotainvalidit ovat oikeutettuja valtion korvaamiin kunnallisiin kotipalveluihin ja tarvitessaan valtion korvaamaan laitoshoitoon. Lievemmin vammautuneet ovat heikommassa asemassa. Lähes 4 000 sotainvalidia, joiden sotavamman haitta-aste on alle 20 prosenttia, on ilman valtion korvaamia kotipalveluja. Yli puolella sotavamman haitta-aste on alle 25 prosenttia. Heillä ei ole mahdollisuutta valtion korvaamaan pysyvään laitoshoitoon.

Lievemmin vammautuneiden sotainvalidien palveluja on vähintäänkin kohtuullista parantaa jo heidän korkean ikänsä vuoksi siten, että haitta-asteen prosenttirajat poistetaan.

Nämä uudistukset ovat rahoitettavissa sotainvalidien vuotuisen poistuman tuomilla säästöillä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa lievemmin vammautuneiden sotainvalidien haitta-asterajojen alentamisesta aiheutuvien kustannuksien korvaamiseen budjettiperusteisesti.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Unto Valpas /vas

​​​​