TALOUSARVIOALOITE 994/2009 vp

TAA 994/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen henkilöliikennelaitureiden rakentamiseen Pieksämäki—Savonlinna-radalle

Eduskunnalle

Henkilöjunaliikenne Savonlinnan ja Pieksämäen välillä loppui 20 vuotta sitten ja korvattiin linja-autokuljetuksin. Savonlinnan—Pieksämäen rataa on peruskorjattu tavaraliikenteen tarpeisiin. Peruskorjattu rata mahdollistaisi myös henkilöliikenteen aloittamisen radalla. Ratalinja valmistui syksyllä 2008.

Peruskorjauksen yhteydessä ei ole rakennettu henkilöliikennelaitureita. Mahdolliset laituripaikat on alustavasti hahmoteltu Joroisiin, Rantasalmelle ja Kallislahteen. Alustava kustannusarvio yhdelle 120 metrin mittaiselle henkilöliikennelaiturille ja viereiselle pysäköintialueelle on noin 180 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 540 000 euroa henkilöliikenteen mahdollistavien henkilöliikennelaitureiden rakentamiseen Joroisiin, Rantasalmelle ja Kallislahteen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd
  • Katri Komi /kesk

​​​​