TULEVAISUUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2012 vp

TuVL 4/2012 vp - K 7/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2012 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2011 (K 7/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti ja neuvotteleva virkamies Pekka Tervo, työ- ja elinkeinoministeriö

ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, rakennusneuvos Erkki Laitinen, ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, neuvotteleva virkamies Merja Turunen ja neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta käsitteli molemmat sitä koskevat kohdat

joista viimeinen ei anna enää aihetta toimenpiteisiin.

Tulevaisuusvaliokunta on valmistellut Kestävä kasvu -jaostossa keskustelupaperin "Nettolaskutuksella vauhtia uusiutuvan energian pientuotantoon" (30.5.2012). Nettolaskutuksella (myös nettomittarointi, nettomittaus tai netotus) tarkoitetaan yleensä järjestelmää, jossa asiakas maksaa vain nettona kuluttamastaan sähköstä. Kulutuksesta vähennetään siis verkkoon tuotettu sähkö. Netotus sisältää oikeuden sekä syöttää ylijäämäsähkö verkkoon että saada korvaus sähköstä. Tulevaisuusvaliokunnan Kestävä kasvu      -jaosto esittää harkittavaksi, että uusiutuvan energian hajautetun pientuotannon edistämiseksi toteutetaan tämän hallituskauden aikana seuraavat toimenpiteet:

 1. lainsäädännöllä ja ohjeistuksilla taataan hajautetun pientuotannon verkkoonpääsy
 2. syöttötariffien kokorajaa lasketaan 50:een tai 10 kilowattiin
 3. pienemmässä kokoluokassa otetaan käyttöön nettolaskutus mallilla, joka kannustaa riittävästi kuluttajia ja heidän yhteenliittymiään uusiutuvan energian lisäämiseen ja tuotannon optimointiin.

Lausunto

Lausuntonaan tulevaisuusvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Päivi Lipponen /sd (osittain)
 • vpj. Oras Tynkkynen /vihr
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk (osittain)
 • Olli Immonen /ps (osittain)
 • Harri Jaskari /kok (osittain)
 • Mikael Jungner /sd (osittain)
 • Saara Karhu /sd (osittain)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jaana Pelkonen /kok (osittain)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (osittain)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Sofia Vikman /kok (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos asiantuntija Paula Olli Tiihonen Hietanen

​​​​