VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2013 vp

VaVM 12/2013 vp - HE 52/2013 vp

Tarkistamaton versio 1.0

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi (Asiakirjasta on vain pdf-muoto)

  •   /

​​​​