Valtiopaivaasia HE 138/2009

HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2010

(Budjetti 2010 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2010

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1382/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2010

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2009 Keskeytetty PTK 76/2009 2
16.09.2009 Keskeytetty PTK 77/2009 1
17.09.2009 Keskeytetty PTK 78/2009 1
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 45/2009 vp
Valmistunut

09.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2010 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena todetuin muutoksin, että talousarvioaloitteet TAA 105, 106, 564, 585 ja 720/2009 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-104, 107-563, 565-584, 586-719, 721-1109/2009 vp hylätään, että edellä momentin 26.40.01 kohdalla ehdotettu lausuma hyväksytään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 8/2009 vp
Valmistunut

03.11.2009

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 4/2009 vp
Valmistunut

15.10.2009

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 18/2009 vp
Valmistunut

16.10.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 19/2009 vp
Valmistunut

20.10.2009

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 21/2009 vp
Valmistunut

15.10.2009

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 23/2009 vp
Valmistunut

16.10.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 7/2009 vp
Valmistunut

16.10.2009

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 11/2009 vp
Valmistunut

14.10.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 16/2009 vp
Valmistunut

14.10.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 27/2009 vp
Valmistunut

22.10.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 7/2009 vp
Valmistunut

16.10.2009

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 16/2009 vp
Valmistunut

15.10.2009

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 30/2009 vp
Valmistunut

16.10.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2009 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2009 Keskeytetty PTK 125/2009 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt. Pääluokka 21: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.Pääluokat 22-23 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2009 Keskeytetty PTK 126/2009 6 8,9
Huomautus

Pääluokka 21 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.Pääluokat 25-29 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2009 Keskeytetty PTK 127/2009 1 1-142
Huomautus

Pääluokat 25-29 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 24, 31, 32 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2009 Keskeytetty PTK 128/2009 1 1-186
Huomautus

Pääluokat 24, 31, 32 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 30, 33 : yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2009 Päättynyt PTK 129/2009 1 1-212
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 129/2009 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11-13 ja 15 mietinnön mukaisina. Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-104, 107-563, 565-584, 586-719, 721-1109/2009 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 30, 33, 35, 36 : hyväksytty valtiovarainvaliokunnnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.12.2009

Kirjelmä
EK 31/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot