Valtiopaivaasia HE 145/2003

HE 145/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

(Budjetti 2004, täydentäminen )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2004

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1214/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2004

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Sukselainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 21
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2003 vp
Valmistunut

09.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2004 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena edellä mainituin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1-11 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 18, 141, 224, 557, 647, 676, 734, 798, 805, 853 ja 899/2003 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-17, 19-140, 142-223, 225-556, 558-646, 648-675, 677-733, 735-797, 799-804, 806-852, 854-898 ja 900-908/2003 vp hylätään, että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2003 Keskeytetty PTK 113/2003 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2003 Keskeytetty PTK 114/2003 4
Huomautus

Pääluokat 21-22: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 23-28: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2003 Keskeytetty PTK 115/2003 2 4-48
Huomautus

Pääluokat 23-28: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 29-32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2003 Keskeytetty PTK 116/2003 1 1-192
Huomautus

Pääluokat 29-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 33-35: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty. Pääluokka 36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2003 Päättynyt PTK 117/2003 1 1-124
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 117/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Huomautus

Pääluokat 33-35: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Osastot 11-13 ja 15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 55/2003 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

22.12.2003

Kirjelmä
EK 44/2003 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​