HE 241/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki telemarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
489/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
490/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
491/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
492/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
493/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki telemarkkinalain muuttamisesta

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Pursiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 5/2002 vp
Valmistunut

08.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2002 Päättynyt PTK 58/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.2002 Päättynyt PTK 62/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.2002

Vastaus
EV 66/2002 vp