Valtiopaivaasia HE 52/2013

HE 52/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi

(Ensimmäinen lisäbudjetti 2013 )

1. Vuoden 2013 lisätalousarvio

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
473/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2013 lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.05.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2013 Päättynyt PTK 59/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2013 vp
Valmistunut

14.06.2013

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2013 lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet 1-69/2013 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.6.2013 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2013 Keskeytetty PTK 72/2013 1
19.06.2013 Päättynyt PTK 73/2013 1 1-63
Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.06.2013

Kirjelmä
EK 21/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat

​​​​