K 5/2009 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

01.04.2009

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

20.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2009 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2009 Päättynyt PTK 56/2009
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 2/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.06.2009

Kirjelmä
EK 13/2009 vp