LA 120/2010 vp

Lakialoite: Kaivoslaki ja eräät siihen liittyvät lait

Päätökset

1. Kaivoslaki

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Kaivoslaki

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tennilä, Esko-Juhani /vas

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.01.2011 Päättynyt PTK 139/2010
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 49/2010 vp
Valmistunut

25.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 3.-9. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite (LA 120/2010 vp ) hylätään ja että toimenpidealoite (TPA 47/2010 vp ) hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2011 Keskeytetty PTK 165/2010
04.03.2011 Suureen valiokuntaan PTK 166/2010 12-14
Päätös

Kun eduskunta ei muuttamattomana hyväksynyt mietintöä, asia lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Päätösehdotus

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuten eduskunnan päätöksen mukaisina, mutta 1. lakiehdotuksen 182 § näin kuuluvana:

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2011 Keskeytetty PTK 167/2010
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010 4
Päätös

Eduskunta pysyi asiasta tekemässään päätöksessä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 7
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 273/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot