LA 2/2006 vp

Lakialoite: Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Matikainen-Kallström, Marjo /kok

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.03.2006 Päättynyt PTK 27/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta