LA 25/2009 vp

Lakialoite: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pulliainen, Erkki /vihr

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.2009 Päättynyt PTK 31/2009
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 11/2009 vp
Valmistunut

04.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esityksiin sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutoin esitysten mukaisena paitsi 6 a ja 7 § muutettuina ja että lakialoite LA 25/2009 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2009 Päättynyt PTK 65/2009
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 32/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot